Одбрана на магистерска, Ѓорѓи Камберски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 31.10.2022. (понеделник) со почеток во 13.30 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Ѓорѓи Камберски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, ПРИСТАП ЗА АКВИЗИЦИЈА НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ ПРЕКУ ИЗВОРИ СО НЕПОЗНАТ  КВАЛИТЕТ