Добредојдовте на веб презентација на
Градежен факултет Скопје

Од 1949 година, ние ги едуцираме нашите студенти

2024 – Upis je u toku

Драги ученици,

Добре дојдовте на нашата инфо – страна наменета за подршка на актуелните уписи
на Градежниот факултет во Скопје.

Ги разбираме вашите дилеми и се обидуваме да одговориме на вашите главни прашања.

Од името на целиот наставен кадар ви посакуваме правилен избор и успешен упис!
Со големо задоволство очекуваме да се вклучиме во вашата следна едукативна етапа.

Студиски програми (за студенти запишани од 2023/2024)

0

Години традиција

0

Број на дипломирани инженери

0

Број на доктори на технички науки