Одбрана на магистерска, Филип Спасевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.06.2022 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Филип Спасевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,, Анализа на челична конструкција на далеководен столб во согласност на Еврокод