Одбрана на магистерска, Филип Попорданоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 12.11.2018. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Филип Попорданоски дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Влијание на факторот на формата и локацијата на станбениот објект врз неговата енергетска класа