Одбрана на магистерска, Тодорче Мишевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.06.2021 (среда), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Тодорче Мишевски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Возно – динамички анализи при реконструкција на патишта