Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Кристијан Прематаров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 15.04.2020 (среда), со почеток во 12.00 часот, при

Градежен факултет во Скопје, кандидатот Кристијан Прематаров,  дипл.град.инж.,

по електронски пат,

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

УЛОГАТА НА ПРОЕКТАНТИТЕ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ВО ФАЗИТЕ НА ЖИВОТНИОТ ЦИКЛУС НА ГРАДБИТЕ ОД ВИСОКОГРАДБА

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9966030348?pwd=N29lcHhGaU5CQ2hyNWt4WXlENE5iZz09
Meeting ID: 996 603 0348
Password: 333