Одбрана на магистерска, Светлана Стојкоска Сојаноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 16.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Светлана Стојкоска Сојаноски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Влијанието на еколошките параметри врз вредностите на недвижностите