Одбрана на магистерска, Сања Јосифова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.07.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Сања Јосифова дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Можности за стекнување право на бесправно изградени објекти во националниот катастарски систем