Одбрана на магистерска, Сашо Костадиновски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.06.2021. (среда), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Сашо Костадиновски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Методологија за управување со железнички проекти.