Одбрана на магистерска, Саветка Стојанова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.10.2021 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Саветка Стојанова, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


,, Експериментална анализа на топлински и механички својства на експандиран полистирен бетон