Одбрана на магистерска, Петар Филиповски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.12.2019. (петок), со почеток во 09.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Петар Филиповски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Споредбени показатели за утврдени вредности за недвижности со користење на повеќе пристапи за процена