Одбрана на магистерска, Мирче Аџиоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.12.2021. (вторник) со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Мирче Аџиоски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Проектирање на наменски мрежи за набљудување на свлечишта