Одбрана на магистерска, Кристина Бабалкова

Датум

понеделник 24. јули 6400
У 16:14

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.2.2021 (четврток), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Кристина Бабалкова, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Примена на ФИДИК договори при пресметка на количини кај инженерските објекти