Одбрана на магистерска, Ивана Таскова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 12.09.2022. (понеделник) со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Таскова

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Нумеричка и експериментална анализа на звучна изолација на стаклени фасади