Одбрана на магистерска, Ивана Лефкова

Датум

понеделник 24. јули 4000
У 15:49

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.02.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Лефкова дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Хидролошко – хидрауличка анализа за определување на големите води и поплавен бран кај брани