Одбрана на магистерска, Емилија Тноковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.06.2023. (петок) со почеток во 10.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Емилија Тноковска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Енергетска ефикасност за одржлив развој кај индивидуални станбени објекти