Одбрана на магистерска, Елена Цветковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.12.2022. (вторник) со почеток во 13.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Елена Цветковска  дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Споредба на топлински дејства на конструкции определени со нумеричка анализа и согласно МКС EN-1991-1-5,,