Одбрана на магистерска, Доне Николовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 08.11.2019. (петок), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Доне Николовски

дипл.инж.геот. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Дефинирање на методологија за пресметка на носивост кај инекциони микро – колови и анкери преку моделирање на ефектот на инсталација по теорија на експандирачка празнина