Одбрана на магистерска, Деспина Крстевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 09.04.2021 (петок), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Деспина Крстевска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Третман на нерегуларноста во основа кај објекти од неармирана ѕидарија во националните прописи од 1981 г. и Еврокод 8