Одбрана на магистерска, Дарко Стојановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 24.07.2023. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во училница бр116  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дарко Стојановски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на конструкција на постоечки објекти согласно МКС и Еврокодови