Одбрана на магистерска, Дарко Миладиноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.06.2019. (четврток), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Дарко Миладиноски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Споредба на гредов и безгредов конструктивен систем од аспект на време и трошоци за градење