Одбрана на магистерска, Горан Анастасиески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.06.2023. (понеделник) со почеток во 11.00 часот во училница бр.7 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Горан Анастасиески дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Димензионирање на претходно напрегнати бетонски безгредови плочи според Еврокодови”