Одбрана на магистерска, Виолета Димитровска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.06.2019. (четврток), со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Виолета Димитровска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Утврдување вредност на недвижности концетрирани во групација на искористеност со стабилен просторен концепт