Одбрана на магистерска, Виктор Георгијев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 28.12.2021. (вторник) со почеток во 13.30 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Виктор Георгијев

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Адаптација на методата на полиномна хаос експанзија за континуиран мониторинг на инженерски објекти