Одбрана на магистерска, Васко Гацевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.12.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Васко Гацевски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Методологија за процена и менаџмент на ризици кај тунели