Одбрана на магистерска, Благица Данова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.10.2021. (вторник), со почеток во 11.00 часот во Училница бр.77 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Благица Данова

дипл.град.инж.. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА НА ФИЛТРАЦИЈАТА ВО ОСНОВАТА ПОД ТЕЛОТО НА ГРАВИТАЦИОНА БЕТОНСКА БРАНА.