Одбрана на докторска дисертација, м-р Марија Милошевска Јанакиеска

               Соопштение   

 

 

На ден 18.12.2019г. (среда), со почеток  во 11.30 часот во сала за состаноци на Градежен  факултет во Скопје , кандидатот м-р Марија Милошевска Јанакиеска дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација под наслов :

 

,,Влијание на стаклени фасади врз одредени параметри на одржливост на зградите 

 

 

                                                                     Градежен факултет