Одбрана на докторска дисертација, м-р Милица Јованоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Трет циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.07.2023г. (петок), со почеток од 12.00 часот во сала за состаноци при Градежениот факултет во Скопје ,кандидатката асист. м-р Милица Јованоска дип.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација со наслов :

 

,,  Акустични резонантни метаматеријали за редукција на звучна трансмисија