Одбрана на докторска дисертација, м-р Миле Партиков

Соопштение   

 

 

На ден 15.04.2020г. (среда), со почеток  во 12.30 часот

со примена на средстван за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

 , кандидатот   м-р Миле Партиков, дипл.град.инж. јавно  ќе ја брани докторската дисертација под наслов :

 

Експериментално и теориско истражување на влијанието од крутоста на јазлите кај Виренделови носачи од затворени профили

 

 

                                                                                 Градежен факултет