Назад
локал 166

д-р Зафировски Златко

Доц. д-р Златко Зафировски e член на Катедрата за железници. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2003 година, магистрирал во 2009 година а докторирал во 2014 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Инфраструктурни конструкции“, „Долен строј на сообраќајници“ и „Одржување железници“на СП Градежништво, „Основи на сообраќајници“ на СП Геодезија, како и „Транспортна инфраструктура“ од листата на УКИМ. На втор циклус ги предава следните предмети: „Специјални конструкции на колосек и долги шински ленти“ и „Компјутерско проектирање“ на СП Градежништво- транспортна инфраструктура.

 

Линкови

CV

Катедра: Железници
Социјалните мрежи: