Назад
локал 134

д-р Арангеловски Тони

Вонр. проф. д-р Тони Аранѓеловски e член на Катедрата за бетонски и дрвени конструкции. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1990 година, магистрирал во 1994 година а докторирал во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во рамки на школата за докторски студии SEEFORM. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Технологија на бетон“, „Дрвени конструкции“ и „ Специјални видови на бетон“ на СП Градежништво. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Претходно напрегнат бетон “ , „ Дрвени конструкции“, „Специјални видови на бетон“ и „ Конструкции од лепено ламелирано дрво“, „Современ пристап за пресметување на бетонски конструкции“ и „Градежна регулатива“на СП Градежништво-конструктивна насока.

 

Линкови

CV

Катедра: Бетонски и дрвени конструкции
Социјалните мрежи: