Предавања од проф. Карел Павелка

Датум

понеделник 24. јули 2000
У 15:25

СООПШТЕНИЕ

На ден 04.05.2018год. (петок) од 11.00 часот во салата за Состаноци при Градежниот факултет ќе се одржат предавања од проф. Карел Павелка од Прага , кој ќе одржи организирани предавања.

Презентациите кои ќе бидат презентирани се со следниот редослед:

  1. Презентација за Градежниот факултетот од Прага со осврт на студиските програми и можностите за мобилност на студенти(времетраење 30 мин.).

    2.Употреба на безпилотните летала за картирање на археолошки локалитети и историски споменици (времетраење 30 мин.).

    3. Примена на магнетометар и георадар при аквизиција на просторните податоци (времетраење 30 мин.).

Добредојдени се сите заинтересирани слушатели.

ДЕКАН

Проф д-р Дарко Мославац