Одбра на магистерска, Лилјана Ќаевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 17.07.2018. (понеделник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Лилјана Ќаевска, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Современ пристап при зонирање на притисокот во дистрибутивните мрежи кај водоснабдителните системи