Одбрана на магистрер, Петар Ѓурчиновски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 14.01.2020. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Петар Ѓурчиновски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

In – siti мерења на U – коефициентот:метода базирана на температура наспроти метода на топлински флукс