Одбрана на магистерски труд – Ирена Иванчева

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.3.2021 (петок), со почеток во 11:00 часот на Градежен факултет – Скопје, кандидатката Ирена Иванчева, дипл.град.инж. јавно ќе го брани магистерскиот труд под  наслов:
Нелинеарна анализа на неармирана ѕидарија со поедноставен микро-модел под дејство на цикличен товар


Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје

Градежен факултет – Скопје