Одбрана на магистерска, Зоран Тодосовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 26.12.2017. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Зоран Тодосовски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа поднаслов :

 

,,Спрегнати меѓукатни плочи со профилиран челичен лим