Одбрана на магистерска

Датум

среда 24. мај 7600
Од 15:13 до 15:13

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 18.12.2017. (понеделник), со почеток во 09.00 часот воСалата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје,кандидатката Флора Џамтовска дипл.град.инж. јавно ќе ја бранимагистерската работа под наслов :

 

,,Управување со ризици при реализација на инфраструктурни објекти