Одбрана на магистерска, Јовче Димчев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.12.2020 г. (вторник), со почеток во 12.00 часот со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Јовче Димчев, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Проектирање на мостови со сеизмичка изолација.”