Одбрана на магистерска, Јованка Лазороска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.12.2018. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Јованка Лазороска дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Регистар на цени и закупи како активен сегмент во анализата на пазарот со недвижности