Одбрана на магистерска, Антонио Јосифовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 07.03.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Антонио Јосифовски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,  Анализа на методите и принципите за заштита и поправка на бетонски мостови според EN 1504”