Одбрана на магистерска, Јасминка Толева

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 10.05.2022 (вторник), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Јасминка Толева, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,Концепт за подигнување на безбедноста на патиштата од аспект на заштита од свлечишта