Одбрана на магистерска, Ѓорѓи Руменоски

СООПШТЕНИЕ

На ден 15.07.2021 (четврток), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ѓорѓи Руменоски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„ Точност на геодетската основа за рехабилитација на линиски објекти”