Одбрана на магистерска, Ѓоко Митков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.04.2024. (среда) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Ѓоко Митков дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Влијание на подготвителните работи на изградбата на ветерен парк со проектираната организација и технологија