Одбрана на магистерска, Фјола Селими

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 16.11.2022. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Фјола Селими дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Имплементација на напредни технологии во националниот геодетско-катастарски информационен систем