Одбрана на магистерска, Фросина Пановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.04.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Фросина Пановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Симулационен модел за анализа на повеќеакумулационен хидроенергетски систем