Одбрана на магистерска, Филип Шулевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.06.2023. (понеделник) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Филип Шулевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

 ,,Анализа на однесувањето на лачно – гравитациона брана