Одбрана на магистерска, Филип Наневски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.09.2023. (вторник) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Филип Наневски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Оптимизација на трошоци при реализација на инфраструктурни проекти со примена на вредносен инженеринг