Одбрана на магистерска, Филип Кедиоски

Датум

понеделник 28. февруари 8400
У 16:45

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.02.2021. (вторник) со почеток во 14.00 часот во Училница бр.77  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Филип Кедиоски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Третман на дуктилноста на армирано-бетонските објекти во националните прописи од 1981 и Еврокод 8