Одбрана на магистерска, Фестим Адеми

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 16.10.2018. (вторник), со почеток во 12.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Фестим Адеми дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Мерки за санација на спортски објект со нерегуларности од неармирана ѕидарија