Одбрана на магистерска, Трајче Миланов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2023. (понеделник) со почеток во 09.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Трајче Миланов дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Правно-технички постапки за спроведување на експропријација кај капитални објекти”